הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

1 ביוני 2017, 15:19 קרן ארידור ערך את תכנית
1 ביוני 2017, 12:01 קרן ארידור ערך את תכנית
1 ביוני 2017, 12:01 קרן ארידור עודכן לוח זמנים.png
1 ביוני 2017, 11:37 קרן ארידור ערך את פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה
1 ביוני 2017, 11:37 קרן ארידור צרף את codap.jpg ל-פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה
1 ביוני 2017, 11:36 קרן ארידור צרף את פיזה פתוח.jpg ל-פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה
1 ביוני 2017, 11:35 קרן ארידור ערך את פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה
1 ביוני 2017, 8:02 קרן ארידור ערך את מחקר עיצוב א'
1 ביוני 2017, 7:38 קרן ארידור ערך את דף הבית
30 במאי 2017, 2:21 קרן ארידור ערך את דף הבית
27 במאי 2017, 13:19 קרן ארידור ערך את תכנית
27 במאי 2017, 13:18 קרן ארידור צרף את לוח זמנים.png ל-תכנית
18 במאי 2017, 21:57 קרן ארידור העביר את הדף מחקר עיצוב ג'
16 במאי 2017, 2:23 קרן ארידור ערך את פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה
16 במאי 2017, 2:21 קרן ארידור ערך את למידת חקר בקהילת למידה
16 במאי 2017, 2:06 קרן ארידור ערך את חושבים על חשיבה וידיעה: מטקוגניציה, חשיבה אפיסטמית ולמידה
15 במאי 2017, 15:15 קרן ארידור ערך את מחקר עיצוב ג'
15 במאי 2017, 15:13 קרן ארידור ערך את מחקר עיצוב ג'
15 במאי 2017, 15:10 קרן ארידור ערך את מחקר עיצוב ג'
15 במאי 2017, 15:08 קרן ארידור ערך את מחקר עיצוב א'
15 במאי 2017, 14:55 קרן ארידור ערך את למידה על מערכות מורכבות
15 במאי 2017, 14:48 קרן ארידור ערך את סוציולוגיה של הניו-מדיה
5 במאי 2017, 5:14 קרן ארידור ערך את פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה
5 במאי 2017, 5:13 קרן ארידור ערך את חושבים על חשיבה וידיעה: מטקוגניציה, חשיבה אפיסטמית ולמידה
5 במאי 2017, 5:10 קרן ארידור ערך את סוציולוגיה של הניו-מדיה