חושבים על חשיבה וידיעה: מטקוגניציה, חשיבה אפיסטמית ולמידה
ד"ר שרית ברזלי

מטקוגניציה, חשיבה על חשיבה, נמצאה במחקרים רבים כאחד הגורמים בעלי התרומה הגבוהה ביותר לקידום ההישגים הלימודיים ולטיפוח החשיבה של לומדים. יחד עם זאת, בחינה של הספרות המחקרית מגלה פער מדאיג בין הידע המחקרי על אודות תרומתה הרבה של מטקוגניציה ללמידה לבין הידע הפדגוגי של מורים לגבי מטקוגניציה ודרכי הוראתה. בקורס זה ניסינו לגשר על הפער הזה באמצעות הכרות עם תאוריות עדכניות לגבי מטקוגניציה ולמידה והכרות עם מודלים פדגוגיים להוראה מטקוגניטיבית.

בחציו השני של הקורס התמקדנו בהבט מיוחד של חשיבה מטקוגניטיבית: חשיבה על ידע וידיעה (חשיבה אפיסטמית). מחקרים מהשנים האחרונות הולכים ומגלים שהאופנים שבהם לומדים תופסים מהו ידע ומה זה אומר לדעת יש השפעה על תהליכי למידה. הדבר נכון במיוחד בסביבה דיגיטלית עתירת מידע שבה נדרשים הלומדים להתמודד עם ריבוי של מקורות מידע מגוונים ולעיתים אף סותרים.

הכרנו בקורס תאוריות מרכזיות במחקר של חשיבה אפיסטמית ומחקרים הבוחנים את הקשר בין חשיבה אפיסטמית ולמידה, בדגש על למידה ממקורות מידע דיגיטליים.Comments