פיתוח חשיבה סטטיסטית בקהילת למידה
פרופ' דני בן-צבי, מיכל דביר וקרן ארידור

במסגרת הקורס בחנו סוגיות של למידה כיצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות-טכנולוגיה. למדנו בקהילת למידה הבונה ידע על למידה, הוראה ומחקר של שיקולי דעת סטטיסטיים (statistical reasoning): כיצד מסיקים מסקנות מבוססות נתונים? איך מקבלים החלטות בתנאי אי-וודאות? התמודדנו עם שאלות משני סוגים:

הסוג הראשון – שאלות על חשיבה סטטיסטית, למשל: מה הם שיקולי דעת סטטיסטיים, מה מאפיין אותם, ובמה הם נבדלים משיקולי דעת מתמטיים? כיצד מתפתחת חשיבה סטטיסטית? כיצד חוקרים התפתחות של שיקולי דעת סטטיסטיים? כיצד מעצבים סביבת למידה המעודדת צמיחה של חשיבה סטטיסטית?

הסוג השני – שאלות הקשורות לתהליכי למידה שיתופיים בקהילת למידה, למשל: מהי קהילת למידה? מה מייחד את תהליכי הלמידה וההוראה בקהילה מוגברת-טכנולוגיה? כיצד היא עשויה לתרום להבנה של תחומי דעת מורכבים, כגון סטטיסטיקה?


תחנות היום הפתוח


תוצאת תמונה עבור ‪lego‬‏ דגימה אקראית על שום מה?
ענת, אורנה, תמר ודועאא
בעמדה זו נבחן שיטות לדגימה: נבדוק מה יכול להשפיע על תהליך הדגימה, מה יכול לספר מדגם אקראי על האוכלוסיה? מהן מגבלותיו? ואיך אפשר לפתח חשיבה על דגימה ובפרט דגימה אקראית.
נדגום תחילה דגימות חוזרות משקית של קוביות לגו, ננסה להסיק מסקנות על האוכלוסיה בעזרת התפלגות דגימה של ערך סטטיסטי של המדגמים שדגמנו. לאחר מכן, נחשף לאוכלוסיית קוביות הלגו. נתנסה בתוכנה TinkerPlots ובכלי הדוגם שבה בכדי לדגום מדגמים אקראיים ולבחון את שיטת הדגימה האקראית על פני מדגמים רבים. 
ההתנסות תאפשר לנו לדון ברעיונות כמו הקשר בין מדגם לאוכלוסיה, שונות בין מדגמים שווי גודל, גודל מדגם, התפלגות הדגימה, חשיבה על מודלים, הסקה סטטיסטת בלתי פורמלית ועוד. Codap
נוהא, כאמלה, סוהאד ונעמה
בעמדה זו נתנסה בכלי הפתוח codap.כלי זה מאפשר לערוך חקירות מסוגים שונים - חקר נתונים, הפעלה של סימולציה וחקירה שלה, שימוש באופני ייצוג שונים וחדשניים ועוד. 

ההתנסות תאפשר לנו לדון ברעיונות סטטיסטיים שונים ובדרכים לפתח אותם.  
פיזה פתוח
אבנר, נח, מייס, הודיה וחיים

מאגר המידע פיזה פתוח (http://opisa.org/), אשר מנגיש את נתוני מבחני הפיזה, פותח על ידי אבנר קנטור. אבנר ועמיתיו לעמדה יציגו את הכלי, ואת האופנים השונים שניתן לחקור באמצעותו.

ההתנסות תאפשר לדון ברעיונות סטטיסטיים כמו שונות משותפת, התפלגות, השוואה בין קבוצות ועוד ובאופן שבו ניתן לקדם חשיבה עליהם. 

קובץ:Normal-distribution-2012.jpg בואו נחשוב על התפלגות
אבי, מאיר, סאלחה ורימא
איזה סיפור אפשר לספר על גובה ועל מידת נעלים של ילדים? איזה ייצוג מספר את הסיפור שבחרנו?

בעמדה זו נתנסה בחקר נתונים - תחילה נספר סיפורים על מידות נעלים וגבהים של ילדים בעזרת מקלות ארטיק צבעוניים. אחר כך, נחקור את אותו קובץ נתונים בעזרת התכנה TinkerPlots. במהלך המחקר נעסוק ברעיונות סטטיסטיים כמו שונות, מרכז, התפלגות, השוואה בין התפלגויות, הסקה בלתי פורמלית, ועוד. 


Comments