מבוא למשחקים דיגיטליים ולמידה

ד"ר שרית ברזלי

 

חדירתם הרחבה של משחקי מחשב לשעות הפנאי ולתרבות הפופולרית מעלה שאלות רבות לגבי הערך החינוכי והפוטנציאל הלימודי של משחקי מחשב. קורס זה ישלב בין הכרות עם תאוריות ומחקרים העוסקים בלמידה ממשחק לבין התנסויות מעשיות במשחק ובעיצוב משחקים לימודיים. השאלות המרכזיות בהן עוסק הקורס הן כיצד מתרחשת למידה ממשחק וכיצד אפשר לשלב משחקי מחשב בהוראה. פתחנו בהתבוננות במשחקי וידאו ובחנו כיצד מתרחשת למידה במהלכם. לאחר מכן פנינו למשחקי מחשב לימודיים ושאלנו האם הם אכן מצליחים לשלב בין חוויית משחק לבין למידה משמעותית. לבסוף, נחזור לעולם בית הספר ונכיר גישות לשילוב משחקי מחשב בתכנית הלימודים, מאימוץ משחקי מדף ועד מישחוק הלמידה. ההכרות עם ההבטים התאורטים של למידה ממשחק תלווה בהתנסות מעשית: הקורס אפשר למשתתפים להכיר משחקי מחשב לימודיים, לנתח את הרכיבים של חוויית המשחק, ללמוד עקרונות ומודלים לעיצוב משחק ולהתנסות בעיצוב משחקים לימודיים.

 


Comments